Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso
JURIDISCHE DIENSTEN
Delfzijl Groningen
Actueel echtscheidingen
Actueel echtscheidingen

Nieuws 2014, 08-01-2014
Het indexcijfer voor alimentatie 2014 is 0,9%

 

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

 

Hoogte partneralimentatie ? Partners kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Als partners het niet met elkaar eens zijn, kan de rechter een bedrag vaststellen.

 

Duur partneralimentatie


Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen:
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

 

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

 


Wijziging situatie ex-partner

Uw partneralimentatie stopt als uw ex-partner:

 • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
 • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
 • overlijdt.
Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de door de partners afgesproken termijn of de door de rechter vastgestelde periode


Verschil tussen scheidingsvormen:

De belangrijkste verschillen zijn:

 • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden tussen u en uw partner worden verbroken.
 • Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u uit elkaar wilt, maar van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
 • Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt uw huwelijk definitief beëindigd. De juridische banden tussen u en uw ex-partner worden verbroken.

Na een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed mag u opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 


STAATSSECRETARIS TEEVEN:  SCHEIDEN ZONDER RECHTER STRAKS  MOGELIJK.

Echtscheidingen kunnen in de nabije toekomst via de gemeentelijke ambtenaar van de burgelijke stand worden geregeld. Dit volgens een nieuw voorstel van staatssecretaris Teeven. (bron: 12-2013 wetsvoorstel Teeven nieuws)

De regeling is eenvoudig van aard, minder kostbaar en overzichtelijk voor de burger. Wel moeten partijen het samen eens zijn geworden over de echtscheiding, de gevolgen van de scheiding. Ook is een belangrijke voorwaarde dat er geen minderjarige kinderen zijn betrokken bij de echtscheiding.

Te verwachten valt dat er in sommige gevallen meer problemen ontstaan door deze manier van scheiden. Als er sprake is van onduidelijke afspraken of te snel gemaakte afspraken dan kan dat voor nieuwe conflicten zorgen na de echtscheiding.
Ook al zijn er geen kinderen betrokken bij de scheiding dan kunnen er veel zaken zorgen voor nieuwe conflicten. Voor de meeste betrokkenen is een periode voor, tijdens en vlak na een scheiding erg emotioneel en verwarrend. Om tijdens deze periode beslissingen te nemen en afspraken te maken is vaak erg lastig en emotioneel. In veel situaties worden te vaak snelle, onduidelijke en onvolledige afspraken gemaakt.

Opa en oma de dupe van echtscheiding

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders erg ingrijpend. Maar ook bij de grootouders kan een echtscheiding voor veel leed zorgen. Voor 53% van de opa’s en oma’s is het contact met hun kleinkinderen na een scheiding duidelijk anders geworden, dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Plus Magazine.

Deze groep grootouders is daarna als uitgangspunt gebruikt voor enkele vervolgvragen, waaruit ondermeer het volgende blijkt:

 • 66% heeft bij scheiding het meeste verdriet om het leed van de kleinkinderen;
 • 47% verwijt de ex-schoonkinderen, dat ze de kleinkinderen minder zien;
 • 61% verliest het contact met schoondochter of –zoon;
 • 12% ziet de kleinkinderen na de scheiding nooit meer.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 63% van de grootouders meer rechten wil als het gaat om de omgang met hun kleinkinderen. Volgens de wet kunnen grootouders de rechter om een omgangsregeling vragen. Om een dergelijk verzoek ingewilligd te krijgen, moet er sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking, een familieband alleen is niet voldoende. Bij het toekennen van een omgangregeling staat voor een rechter altijd het belang van het kind voorop.

Het is voor kinderen heel belangrijk goed contact te houden met de grootouders. Er is door de scheiding veel veranderd voor de kinderen. Wanneer de situatie thuis bij de grootouders blijft zoals voorheen, dan biedt dat rust voor de kinderen. Een veilige plek waar het leven gewoon door gaat en waar niet alles in duigen is gevallen.

De rol van opa en oma is dus heel belangrijk!


Bron: Plus Magazine, TNS/NIP
               Contact met opa en oma zoals dat was voor de scheiding geeft kinderen rust.

Gevolgen echtscheiding voor kinderen, die zijn eigenlijk NOOIT beter af.


Ouders worden misschien gelukkiger na een scheiding, kinderen meestal niet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit steeds opnieuw.

Vaak wordt gezegd dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders, maar dat idee wordt niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat dat scheiden alleen maar voordelig is voor de kinderen wanneer de ruzies zeer frequent en zeer ernstig zijn (met huiselijk geweld, etc.)

Kinderpsycholoog Wallerstein beschrijft in haar boek The Unexpected Legacy of Divorce gegevens die ze in de loop van 25 jaar had verzameld in haar praktijk als kinderpsycholoog.

Haar boodschap was dat er een zware schaduwzijde zit aan al die ontbonden huwelijken. Namelijk dat de ouders er misschien wel gelukkiger door worden, maar de kinderen zeker niet.
De scheiding van hun ouders is voor kinderen vaak niet de oplossing van een onhoudbare situatie, maar vooral het begin van een soms jarenlange zoektocht naar rust en stabiliteit. En omdat er zoveel gebeurt in hun leven wat ze moeten verwerken, ontwikkelen ze zich langzamer en lopen ze meer risico dan andere kinderen om in de problemen te raken.

Anderzijds valt niet te ontkennen dat heftige conflicten tussen de ouders ernstige gevolgen kunnen hebben voor kinderen. In gezinnen met veel ruzie en geweld kan een scheiding wel degelijk beter zijn voor de kinderen.

Ook in Nederland is hiernaar onderzoek gedaan. Jaap Dronkers toonde in een onderzoek onder meer dan 9000 middelbare scholieren aan dat alleen bij zeer frequente en zeer ernstige ruzies tussen de ouders, kinderen beter af zijn na de scheiding.

Ouderverstotingssyndroom (PAS)    

Een bron van problemen voor kinderen van gescheiden ouders is het niet (of bijna niet) meer zien van de andere ouder. Dit kan grote gevolgen hebben voor het kind.
 

Om het risico op PAS te verkleinen, pleiten Nederlandse onderzoekers voor:

 •    vaker gebruik maken van bemiddeling bij de scheiding;
 •    verplichte communicatie tussen gescheiden ouders en hun kinderen;
 •    het door de rechter opleggen van  bezoekregelingen.

Met name die bemiddeling (mediation) kan een goede manier zijn om de problemen voor de kinderen enigszins te verzachten. Om dezelfde reden kan ook gepleit worden voor vroegtijdige bemiddeling, nog vóór de scheiding voltrokken is.

03-01 2014 


 

Vanaf 1 maart 2009 is een ouderschapsplan wettelijk verplicht  (nieuws 2009)
 
Bij echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed worden ouders verplicht afspraken vast te leggen over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. Dit staat in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding van de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) die op 1 maart 2009 in werking treedt. Ook komt er een einde aan de 'flitsscheiding'. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap.
 
De regeling gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen het gezag houden dan zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan kan een mediator behulpzaam zijn. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding. In dat plan nemen de ouders in ieder geval afspraken op over drie belangrijke onderwerpen: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun kinderen. Goede afspraken kunnen in de toekomst conflicten voorkomen en dat is belangrijk voor de kinderen. Conflicten rond scheidingen kunnen een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Niet alle ouders zijn in staat afspraken te maken over hun scheiding of om conflicten die na de scheiding ontstaan, op te lossen. Hulp van derden is dan gewenst. De rechter kan ze naar een bemiddelaar verwijzen. Dit gebeurt slechts als hij voor partijen mogelijkheden ziet om tot afspraken te komen. Uit resultaten van experimenten bij scheidings- en omgangsbemiddeling is gebleken dat bemiddeling een positieve invloed heeft op zowel de afhandeling van de scheiding als de oplossing van een conflict over de omgang met de kinderen.

A.J. Buist van Buist Juridische diensten in Delfzijl 2009 

Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso