Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso
JURIDISCHE DIENSTEN
Delfzijl Groningen
download mediation overeenkomst
voorbeelden uit de praktijk
voorbeelden uit de praktijk
                                     
Geschil over alimentatie en verdeling van de woning

Een echtpaar gaat scheiden, tijdens de procedure ontstaat veel onbegrip en praten is onmogelijk geworden.
 
Ze kunnen het daarom niet eens worden over de hoogte van de alimentatie en de verdeling van de huwelijksgemeenschap. Ze willen allebei in het huis blijven wonen en daardoor lopen de spanningen hoog op.
Ze hebben twee meerderjarige kinderen die al jaren zelfstandig wonen, maar door de voorgenomen echtscheiding onstaat er ook een behoorlijk conflict met de kinderen. Een van de kinderen kiest heel duidelijk partij terwijl de andere neutraal wil blijven. Ook door druk van andere familieleden ontstaan er steeds nieuwe conflicten.

Uiteindelijk begint de vrouw aan de echtscheidingsprocedure met behulp van haar advocaat. De rechter stelt vast dat een beslissing niet zo kan worden genomen omdat de verdeling van de gemeenschap nog niet is overeengekomen en ook wat betreft de alimentatie het erg lastig is om deze vast te stellen. Ook stelt de rechter vast dat andere problemen in de familie niet worden opgelost door een uitspraak.  De rechter stelt mediation voor of onderling een gesprek te voeren om samen afspraken te maken.  

Na overleg stelt de mediator voor om elkaars wensen te bespreken. Inmiddels zien beide in dat overleg noodzakelijk is geworden.  Een wens van partijen is om dat heel informeel te doen en op een neutrale plek.
Zodoende blijkt de vrouw een grote voorkeur te hebben om de woning te blijven bewonen. Zij stelt voor de man uit te kopen en laat zich informeren door de bank. Als blijkt dat zij de man kan uitkopen bereiken partijen daarover overeenstemming. De man heeft nu mogelijkheden om een nieuwe woning te betrekken en de alimentatie kan worden afgestemd op de nieuwe situatie van beide partijen. 
Tijdens de laatste bespreking, een aantal dagen later, willen de kinderen aanwezig zijn bij het bespreken van de afspraken.  Uiteindelijk zijn er ook andere zaken (persoonlijke zaken) op een goede manier uitgesproken zodat de echtscheidingsprocedure zonder moeite is verlopen. Geschil binnen een bedrijf

Twee vrienden besluiten in 2002 een bedrijf te beginnen. Omdat ze al sinds hun vroege jeugd bevriend zijn en elkaar vertrouwen worden er geen extra (schriftelijke) afspraken gemaakt. Alleen een inschrijving bij de KVK en de nodige vergunningen werden geregeld. Ondanks dat hun boekhouder het advies geeft om bepaalde afspraken op schrift te stellen, blijft het bij een mondelinge afspraak. 

In de loop van  2010 ontstaat er een conflict over de verdeling van de winst, inmiddels waren de vrienden niet dagelijks aanwezig in verband met de verdeling van de werkzaamheden. Een van beide was zich steeds meer gaan richten op het werven van nieuwe klanten, terwijl de ander vooral op de werkvloer bezig was. Inmiddels waren de partners van de twee vrienden ook werkzaam binnen het bedrijf en werkten samen aan de administratie en verzorgden alle reclame voor het bedrijf.  De partners van de twee vrienden kregen onderling een conflict over de werktijden en de taakverdeling. 

Partijen lieten zich ieder afzonderlijk adviseren door hun advocaat, waardoor steeds meer nieuwe conflicten ontstonden over de verdeling van het bedrijf. Ook waren er tussen de partners van de vrienden behoorlijke spanningen ontstaan waardoor samenwerken bijna onmogelijk was geworden.

Partijen besloten een oplossing te vinden met behulp van een hulppersoon. Na een eerste kennismakingsgesprek besloten ze duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de winsten. Ook de hulp van de boekhouder werd ingeroepen om de situatie helder te krijgen. Ook werd een taxateur verzocht om het bedrijfspand te taxeren en via de notaris werden alsnog afspraken vastgelegd in een notariele akte. Voor alle betrokkenen ontstond duidelijkheid waardoor de goede sfeer weer terug kwam. 
In alle opzichten winst:Echtscheidingen
Het voorkomen van verharding. De meerwaarde ligt in het begeleiden van partners (en hun kinderen) in hun emoties.

Bedrijven
Het voorkomen van langdurige, geldverslindende processen. Sneller tot passende oplossingen komen waardoor rechtzaken worden voorkomen.
                         
                         
 
 
 
Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso