Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso
JURIDISCHE DIENSTEN
Delfzijl Groningen
Management en reorganisatie
Advies MKB
U heeft een aanmaning of dagvaarding ontvangen?
download algemene voorwaarden
Advies MKB

Juridisch advies  voor bedrijven


Veel ondernemers krijgen voortdurend te maken met nieuwe wetten en  regelgeving.  De ondernemer heeft met veel verschillende partijen contact en sluit doorgaans veel overeenkomsten. Vaak zonder zich dat volledig bewust te zijn.  Contacten met overheden, werknemers, opdrachtgevers en leveranciers, banken en verzekeraars enz, zijn slechts enkele voorbeelden.
Sommige ondernemers hebben zich laten informeren en hebben een uitgebreid pakket aan verzekeringen afgesloten voor als het een keer fout gaat. 

Veel problemen kunnen echter worden voorkomen met goed juridisch inzicht. In de praktijk sluiten ondernemers overeenkomsten, die in sommige gevallen, achteraf ongewenst zijn. Ook komt het regelmatig voor dat bedrijven eigen overeenkomsten gebruiken die niet meer voldoen in verband met nieuwe regelgeving of een wijziging is de bedrijfsvoering.  Meestal ontdekken bedrijven vaak te laat dat de afgesloten overeenkomst ongewenste gevolgen heeft. Soms met grote nadelige gevolgen. Vooral wanneer het belang relatief groot is, doet u er verstandig aan om vooraf bedenktijd te vragen en te overleggen met een deskundige, alvorens u uw handtekening onder de overeenkomst plaatst. 

Neem bij twijfel contact met ons op, vragen beantwoorden wij graag. Wij bieden u betaalbaar (juridisch) advies. Voor relatief lage kosten kunt u zich laten informeren en in veel gevallen problemen voorkomen.

Soms is het van belang een specialist te raadplegen zoals een notaris, advocaat of andere deskundige afhankelijk van de belangen. Praktische tips:

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Sluit telefonisch geen overeenkomsten af met (on)bekenden.

-Een snelle en erg aantrekkelijke telefonische aanbieding van een voor u onbekende aanbieder  die achteraf gezien toch niet zo aantrekkelijk blijkt te zijn.


"We doen het al jaren zo" hoeft niet altijd te betekenen dat het nog  verstandig is om dat zo te blijven doen.

-Een nieuwe klant die met een KVK-inschrijving en een rijbewijs een grote bestelling doet en deze direct meeneemt met  de afspraak dat er volgende week maandag betaling zal volgen.
-Een bank, verzekeraar, leverancier stuurt u gewijzigde (polis)voorwaarden, de polis loopt daarna gewoon door met de  gewijzigde voorwaarden.


Tijdig bezwaar maken tegen een besluit.

-U ontvangt van uw gemeente een WOZ-beschikking waarmee u het niet eens bent. U bent te laat met het indienen van  het bezwaarschrift. 
-De gemeente trekt uw bouwvergunning in wegens de ingediende zienswijzen van omwonende en u moet in beroep gaan  om de vergunning alsnog te kunnen verkrijgen
-De gemeente wil uw pand slopen in verband met herinrichting van de omgeving maar u bent vergeten tijdig een  bezwaarschrift in te dienen. De gemeente gaat er nu vanuit dat u daar geen bezwaren tegen heeft.

Afspraken schriftelijk maken

-Maak heldere afspraken door deze zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Mondeling toezeggingen en of beloftes te doen kunnen achteraf voor problemen zorgen.  Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso